Türkiye Cumhuriyeti

Seul Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yoklama Duyurusu , 07.07.2016

Ağustos 2016 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk faaliyetlerine ait tebliğ yerine geçecek Milli Savunma
Bakanlığı  duyurusu ekte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- TRT duyurusu.jpg