Türkiye Cumhuriyeti

Seul Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Afrika'ya Yardım Kampanyası , 22.08.2011

Başta Somali olmak üzere Afrika Boynuzu’nda, yaklaşık 12 milyon kişiyi etkileyen son 60 yılın en büyük kuraklığı ve kıtlığı yaşanmaktadır. Özellikle çocukların da dâhil olduğu yüz binlerce insanın yaşamını tehdit eden bu felaketin yol açtığı trajik koşullardan etkilenen insanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmaktadır.

Sayın Başbakanımız da konuya verdiği önemi göstermiş ve Somali’ye uluslararası topluma örnek teşkil edecek bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede, felaketle mücadele etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığımızca da bir yardım kampanyası başlatılmış olup sözkonusu kampanyaya G. Kore’de yaşayan toplumumuz tarafından da katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Sağlanacak bağışların doğrudan transfer edilebileceği Başbakanlık tarafından bu amaçla açtırılan banka hesap bilgileri aşağıda kayıtlıdır.

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Naci Sarıbaş
Büyükelçi  

Banka hesap bilgileri:
T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ TL-Hesap No  (IBAN) : TR940001000820555555555001 ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR670001000820555555555002 EURO Hesap No (IBAN) : TR400001000820555555555003 Banka Swift Kod No : TCZBTR2A Hesap adı : Başbakanlık Somali Yardım   

T.VAKIFLAR BANKASI A.O.  FİNANSMARKET ŞUBESİ TL-Hesap No  (IBAN) : TR800001500158007299038012 ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR680001500158048012989557 EURO Hesap No (IBAN) : TR140001500158048012989559 Banka Swift Kod No : TVBATR2A Hesap adı : Başbakanlık Somali Yardım   

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ TL-Hesap No  (IBAN) : TR460001200940800005000014 ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR590001200940800058000095 EURO Hesap No (IBAN) : TR320001200940800058000096 Banka Swift Kod No : TRHBTR2A Hesap adı : Başbakanlık Somali Yardım