Dövizle Askerlik İle İlgili Yasal Değişikliklere İlişkin Bilgiler

Seul Büyükelçiliği 03.02.2016

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Dövizle askerlik ile ilgili yasal değişikliklere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

6661 sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, dövizle askerlik ücreti, yasadaki şartları haiz yükümlüler için 1.000 (Bin) Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak değiştirilmiştir.

Bahsekonu mevzuat değişikliğine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama esasları özetle aşağıda sunulmuştur:

- Dövizle askerlik ücreti için ödenmesi gereken meblağ, 6.000 Avro'dan 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarına indirilmiştir.

- Sözkonusu bedelin taksitle ödenmesi mümkün olmayıp, peşin ödenmesi gerekmektedir.

- 6661 sayılı yeni Kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce eski mevzuat çerçevesinde, dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro veya daha fazla ödeme yapmış yükümlüler, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır.

- Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık günü olacaktır.

- 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan yükümlüler de, gerekli yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Büyükelçiliğimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri halinde ve başvurularının kabulünü müteakip, 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl dövizi, başvuruları sırasında peşin olarak ödeyerek yeni Kanunun sağladığı haklardan yararlanabileceklerdir.

- Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, yapmış oldukları 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemeleri iade edilmeyecektir.

YARARLANMA ŞARTLARI

1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,

3. Durumlarını ispatlayan belgelerle birlikte, Büyükelçiliğimize başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip, 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl dövizi, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

YENİ YASADAN YARARLANAMAYACAK YÜKÜMLÜLER

Başvurdukları tarih itibariyle;
- Yabancı bir ülkede yasal olarak ikamet edebilme ve çalışabilmelerini sağlayan
izinleri sona ermiş olanlar ile bu izinlere hiç sahip olmayanlar,
- Maaş ücret veya yollukları yurtiçinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,
- Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,
- Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler,
- Meslek veya sanatlarını yurtiçinde icra ettikleri tespit edilenler,
- Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmış olanlar,
- 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Korona virüsü nedeniyle çalışma saatlerimiz geçici bir süreyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 10.00 – 13.00 (Sabah) 13.00 - 14.00 (Öğle arası) 14.00 – 17.00 (Öğleden sonra)
23.4.2019 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2019 İşçi Bayramı
19.5.2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15.7.2019 Demokrasi Günü
30.8.2019 Zafer Bayramı
1.1.2020 2.1.2020 Yeni Yıl Tatili
24.1.2020 27.1.2020 Ay Yeni Yıl Tatili
1.3.2020 2.3.2020 Bağımsızlık Hareketi Günü
15.4.2020 16.4.2020 Parlamento Seçimleri
30.4.2020 1.5.2020 Buda'nın Doğum Günü
5.5.2020 6.5.2020 Çocuklar Günü
24.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
6.6.2020 7.6.2020 Anma Günü
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
17.8.2020 18.8.2020 Bağımsızlık Günü
30.9.2020 4.10.2020 Chuseok
3.10.2020 4.10.2020 Milli Kuruluş Günü
9.10.2020 10.10.2020 Kore Dili Günü
29.10.2020 30.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 26.12.2020 Noel Tatili