Türkiye Cumhuriyeti

Seul Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Adı ve Soyadı : Arslan Hakan Okçal
Doğum Yeri ve Yılı : İstanbul - 25/02/1954
Medeni Durumu : Evli - 3  Çocuklu
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Üniversite   Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler,1977                                                                    

BULUNDUĞU MEMURİYETLER :                    
01/12/1978-01/04/1980 : Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip                                              
15/04/1980-31/07/1981 : Asker                                                                                         
04/08/1981-22/12/1981 : Konsolosluk ve Hukuk İşleri Dairesi - Üçüncü Katip, İkinci Katip           
22/12/1981-30/09/1983 : Bingazi Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos                                       
30/09/1983-01/10/1987 : Münster Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos , Konsolos                      
01/10/1987-16/08/1989 : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı – Başkatip                                   
15/02/1989-15/07/1989 : NATO Savunma Koleji                                                                    
16/08/1989-31/08/1992 : NATO Daimi Temsilciliği - Başkatip, Büyükelçilik Müsteşarı                   
31/08/1992-01/09/1995 : Gümülcine Başkonsolosluğu - Başkonsolos                                        
01/09/1995-29/08/1997 : Kuzey Amerika Daire Başkanlığı - Daire Başkanı                                 
29/08/1997-01/09/1999 : Bonn Büyükelçiliği – Müsteşar, Elçi Müsteşar                                   
01/09/1999-01/09/2001 : Berlin Büyükelçiliği – Elçi Müsteşar                                                 
01/09/2001-03/06/2002 : Araştırma Dairesi Başkanlığı - Daire Başkanı                                       
03/06/2002-26/12/2004 : Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı - Elçi, Genel Müdür Yardımcısı      
26/12/2004-15/06/2008 : Abuja Büyükelçiliği - Büyükelçi                                                       
15/06/2008-16/08/2010 : Üsküp Büyükelçiliği - Büyükelçi                                                      
16/08/2010-15/12/2013 : Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür 
01/01/2014 tarihinden itibaren : T.C. Seul Büyükelçiliği- Büyükelçi